เครื่องคิดเลขการเงิน

คำนวณปิ๊ป มาร์จิ้น สเปรด ค่าธรรมเนียม และอีกมากมายด้วยเครื่องคิดเลขการเงินของ Exness เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของเราจะช่วยให้การคำนวณที่ยุ่งยากในการเปิดสถานะเทรดของคุณเป็นเรื่องง่าย

คำสั่งซื้อขายของคุณ
ผลลัพธ์
มาร์จิ้น
ต้นทุนสเปรด
ค่าธรรมเนียม
สว็อปสั้น
สว็อปยาว
มูลค่าต่อปิ๊ป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ: เครื่องคิดเลขของเทรดเดอร์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายประกอบเท่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องคิดเลขนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับการให้ข้อมูลและการประมาณค่า และคุณไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์และนำไปใช้ตัดสินใจลงทุน ผลลัพธ์ตามเวลาจริงจะมีความแน่นอนเฉพาะในเวลาดำเนินการคำสั่งซื้อขายเท่านั้น

วิธีใช้เเครื่องคิดเลขการเงินของ Exness

ขั้นตอนที่ 1

เลือกประเภทบัญชี Exness และระบุเลเวอเรจและสกุลเงินของบัญชี

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเครื่องมือทางการเงินที่ต้องการจากรายการที่แสดง

ขั้นตอนที่ 3

กำหนดขนาดล็อตของคำสั่งซื้อขายและคำนวณต่อโดยคลิกปุ่ม "คำนวณ"

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องคิดเลขการเงินของ Exness เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และใช้งานง่าย ช่วยคำนวณข้อมูลตัวเลขต่างๆ ที่จำเป็นในการเปิดสถานะเทรดโดยอัตโนมัติ ได้แก่ มาร์จิ้น สเปรด ค่าคอมมิชชั่น สว็อปสั้น สว็อปยาว และมูลค่าปิ๊ป เครื่องคิดเลขการเงินที่ครบวงจรนี้ช่วยคุณได้เป็นพิเศษเมื่อต้องการประมาณการมูลค่าข้างต้นสำหรับสถานะหรือคำสั่งซื้อขายของเครื่องมือทางการเงินหลากหลายประเภท

ปัจจุบัน เครื่องคิดเลขการเงินจะแสดงค่า 6 ค่าในสกุลเงินของบัญชีที่คุณเลือก ดังนี้

  • มาร์จิ้น - เงินทุนหรือยอดคงเหลือที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเปิดสถานะ
  • ต้นทุนสเปรด - จำนวนเงินที่คุณต้องชำระเมื่อมีการเปิดสถานะ ต้นทุนสเปรดจะคำนวณตามสเปรดโดยเฉลี่ยของวันซื้อขายก่อนหน้า เนื่องจากสเปรดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามเงื่อนไขของตลาด มูลค่าสเปรดมูลค่าสุดท้ายจึงกำหนด ณ เวลาที่มีการเปิดสถานะเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปรดของ Exness ได้ในหัวข้อบัญชีซื้อขายและบนหน้าเว็บตลาดที่คุณต้องการเทรด
  • ค่าธรรมเนียม - ค่าธรรมเนียมคือค่าบริการที่เรียกเก็บจากการซื้อขายบนบัญชี Raw Spread และบัญชี Zero โดยจะคิดกับแต่ละล็อตที่มีการเทรดทั้งในการเปิดและการปิดสถานะ มูลค่าของค่าธรรมเนียมที่คุณเห็นในผลการคำนวณนั้นจะเป็นค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับการซื้อขายทั้งสองทาง (เปิดและปิด) ซึ่งจะมีการเรียกเก็บเมื่อเปิดสถานะ ควรทราบว่าสเปรดของแพลตฟอร์มการซื้อขายจะรวมอยู่ในการคำนวณผลกำไรและขาดทุนของคำสั่งซื้อขาย แต่ค่าธรรมเนียมจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายที่แยกคนละส่วนสำหรับคำสั่งซื้อขายแต่ละคำสั่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของ Exness ได้ในหัวข้อบัญชีซื้อขายและบนหน้าเว็บตลาดที่คุณต้องการเทรด
  • สว็อปสั้นและสว็อปยาว - สว็อปคือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นกับสถานะที่ถือไว้ข้ามคืน โดยอาจเป็นได้ทั้งสว็อปสั้นและสว็อปยาว ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อขายของคุณ สว็อปสั้นคืออัตราสำหรับสถานะ Sell ส่วนสว็อปยาวใช้สำหรับสถานะ Buy เนื่องจากสว็อปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด เราจึงจะทราบสว็อปจริงในเวลาที่ถือว่าสถานะดังกล่าวเปิดไว้ข้ามคืนเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสว็อปของ Exness ได้ในหัวข้อบัญชีซื้อขายและบนหน้าเว็บตลาดที่คุณต้องการเทรด
  • มูลค่าปิ๊ป - มูลค่าปิ๊ปจะกำหนดมูลค่าของ 1 ปิ๊ป ซึ่งช่วยคำนวณจำนวนเงินที่เทรดเดอร์จะได้กำไรหรือขาดทุน หากราคาของคำสั่งซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งปิ๊ป มูลค่าปิ๊ปจะคำนวณในสกุลเงินรอง โดยมีสูตรดังนี้ ล็อต x ขนาดของสัญญา x ขนาดปิ๊ป

ผลลัพธ์ทั้งหมดจะแสดงในสกุลเงินของบัญชีของเทรดเดอร์ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณผลเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันของ Exness ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเครื่องมือทางการเงินที่คุณเทรด

เมื่อใช้เครื่องคิดเลขการเงิน ข้อมูลเลเวอเรจจะแสดงเป็นสีเทาในเครื่องมือทางการเงินบางประเภทที่มีเลเวอเรจที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ในกรณีดังกล่าว เลเวอเรจจะคงที่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และจะไม่ได้รับผลกระทบจากเลเวอเรจในบัญชีซื้อขายของคุณ

เครื่องคิดเลขการเงินออกแบบมาเพื่อแสดงเงื่อนไขการเทรดโดยประมาณของคำสั่งซื้อขายที่กำหนด ซึ่งพิจารณาจากรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทบัญชี สกุลเงิน เครื่องมือทางการเงิน ปริมาณการซื้อขายในหน่วยล็อต และเลเวอเรจ โดยใช้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันเพื่อแสดงผลลัพธ์ของมาร์จิ้น ค่าธรรมเนียม สว็อป และมูลค่าปิ๊ป ต้นทุนสเปรดที่ได้จากเครื่องคิดเลขจะขึ้นอยู่กับต้นทุนโดยเฉลี่ยของวันก่อนหน้า และต้นทุนจริงจะสามารถกำหนด ณ เวลาที่มีการดำเนินการคำสั่งซื้อขายเท่านั้น ดังนั้น แม้ว่าเครื่องคิดเลขจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวางแผนและประมาณการณ์ แต่ปัจจัยข้างต้นก็อาจส่งผลต่อความถูกต้องแม่นยำของผลลัพธ์ และเทรดเดอร์ควรตระหนักว่าผลการเทรดที่แท้จริงอาจแตกต่างไปจากนี้

แน่นอน เครื่องคิดเลขการเงินสามารถใช้ได้กับสถานการณ์การลงทุนอื่นๆ โดยพิจารณาจากตัวแปรต่างๆ เช่น ประเภทบัญชี สกุลเงินของบัญชี เครื่องมือการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายในหน่วยล็อต และเลเวอเรจ ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ตามข้อมูลที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันในการคำนวณมาร์จิ้น ค่าธรรมเนียม สว็อปสั้น สว็อปยาว และมูลค่าต่อปิ๊ป อย่างไรก็ตาม เครื่องคิดเลขจะใช้ค่าต้นทุนสเปรดโดยเฉลี่ย ดังนั้น ต้นทุนจริงจึงอาจแตกต่างออกไปตามเวลาที่ดำเนินการคำสั่งซื้อขายในตลาด

มูลค่าปิ๊ปในการซื้อขายมีสูตรการคำนวณดังนี้

มูลค่าปิ๊ป = ล็อต x ขนาดของสัญญา x ขนาดปิ๊ป

ในการคำนวณมูลค่าปิ๊ป เราต้องทราบขนาดปิ๊ปก่อน ซึ่งสำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเท่ากับ 0.0001 แต่สำหรับคู่สกุลเงินที่มีสกุลเงินเยนญี่ปุ่น ขนาดของปิ๊ปจะเท่ากับ 0.01 เมื่อทราบขนาดของปิ๊ปแล้ว จึงนำมาคูณกับขนาดล็อตและขนาดของสัญญา

มูลค่าปิ๊ปแสดงมูลค่าการเคลื่อนไหวต่อหนึ่งปิ๊ปในการซื้อขาย ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจกำไรหรือขาดทุนที่อาจได้รับเมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลง โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้คือ ล็อต x ขนาดของสัญญา x ขนาดปิ๊ป และจะแสดงผลในสกุลเงินรอง

สว็อปสั้นและสว็อปยาวคือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นกับสถานะที่ถือไว้ข้ามคืน สว็อปยาวเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกับสถานะ Buy ขณะที่สว็อปสั้นจะเรียกเก็บจากสถานะ Sell อัตราค่าสว็อปจริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาวะตลาดและจะทราบในเวลาที่ถือว่าสถานะดังกล่าวเปิดไว้ข้ามคืนเท่านั้น

มาร์จิ้นคือจำนวนเงินทุนที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องใช้ในการเปิดสถานะการซื้อขาย โดยถือเป็นเงินประกันที่โบรกเกอร์หักไว้ในช่วงเวลาที่มีการซื้อขาย

ทำไมต้องเลือก Exness

เงื่อนไขที่ดีกว่าตลาด คุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครและความปลอดภัยที่ล้ำสมัย พร้อมฝ่ายบริการลูกค้าที่ทุ่มเท โปร่งใส และเป็นเลิศ ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่เทรดเดอร์ยังคงเลือก Exness

ถอนเงินได้ทันที

ควบคุมเงินของคุณอย่างต่อเนื่อง เพียงเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ ส่งคำขอถอนเงิน และรับการอนุมัติโดยอัตโนมัติทันที¹

ดำเนินการคำสั่งซื้อขายรวดเร็ว

ก้าวทันแนวโน้มด้วยการดำเนินการที่รวดเร็ว ดำเนินการคำสั่งในไม่กี่มิลลิวินาทีบนแพลตฟอร์มทั้งหมดที่ Exness ให้บริการ

การป้องกัน Stop Out

รับคุณสมบัติการป้องกัน Stop Out ที่ไม่เหมือนใครของเรา ชะลอและบางครั้งสามารถหลีกเลี่ยงการปิดคำสั่งอัตโนมัติไปได้เลยเมื่อเทรดกับ Exness

ยกระดับวิธีการเทรดของคุณ

พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าทำไมจึงต้องเลือก Exness โบรกเกอร์ที่เทรดเดอร์กว่า 800,000 รายและพาร์ทเนอร์อีก 64,000 รายไว้วางใจ