ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าที่หนึ่งของการเป็นบริษัทที่มีจริยธรรมคือการช่วยเหลือผู้อื่นและการทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น

สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

การมีจริยธรรมและความเอาใจใส่เป็นค่านิยมและแนวคิดหลักของ Exness จนก่อเกิดเป็น "วิถี Exness" ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เรามีเป้าหมายในการสร้างสรรค์วิธีการของเราเองโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการช่วยเหลือในด้านต่างๆ

การศึกษา

การศึกษาเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราลงทุนในโครงการด้านการศึกษาที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นแก่โรงเรียนปฐมวัย ไปจนถึงโปรแกรมทุนการศึกษาชั้นนำ


สิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราต้องการรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของเรา นอกเหนือจากโครงการอื่นๆ เราได้ริเริ่มโครงการปลูกป่าซึ่งจะมีการขยายโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เรายังพิจารณารอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) และร่วมมือกับองค์การนอกภาครัฐที่เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย


เหตุฉุกเฉิน

การเป็นบริษัทเอกชนที่เข้าถึงได้ทั่วโลกทำให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตระดับประเทศและระดับโลก เราได้บริจาคเงินจำนวนมากเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงเหตุการณ์ไฟป่าในไซปรัส อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในความพยายามด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการบรรเทาบรรเทาภัยพิบัติทั่วโลก

การพัฒนาโดรนเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชมเรื่องราวเกี่ยวกับความร่วมมือของเรากับกรมป่าไม้ของไซปรัสและสถาบันแห่งไซปรัส ในการทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อป้องกันภัยพิบัติในอนาคต

เล่นวิดีโอ

ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างผลกระทบทางสังคม

เราเปิดตัวโครงการ CSR ของ Exness อย่างเป็นทางการในปี 2020 ด้วยการบริจาคเงินในโครงการเยียวยาโควิด-19 เราไม่เคยลดละความมุ่งมั่นในการจัดการความต้องการของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่นับตั้งแต่นั้นมา

นับตั้งแต่เริ่มต้นความพยายามของเรา เราได้จัดทำโครงการมากมายในหลายประเทศเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและชุมชนในท้องถิ่น อาสาสมัครชาว Exness ได้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การทำความสะอาดชายหาดและการทำความสะอาดใต้ท้องทะเล การเก็บขยะกว่า 1.5 ตัน รวมถึงการปลูกต้นไม้กว่า 700 ต้น

ในมาเลเซีย ชาว Exness เป็นอาสาสมัครให้กับที่พักพิงสุนัขพิการ ขณะที่ในไซปรัส ได้มีการบริจาคจักรยานออกกำลังกายให้กับโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนทุพพลภาพและสถาบันโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ในไซปรัสและมาเลเซีย มีการบริจาคคอมพิวเตอร์และ iPad ให้กับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น และพนักงานของ Exness ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคเลือดด้วย ที่เวียดนาม เราให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพาน และในมาเลเซีย ชาว Exness กลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปยังป่าในมาเลเซียเพื่อสนับสนุนความต้องการด้านการให้ความรู้และจัดหาสิ่งต่างๆ ให้กับชุมชนพื้นเมืองโอรังอัสลี

53

ทุนการศึกษาที่มอบให้ใน 5 ประเทศ

4

รถดับเพลิงที่บริจาคให้กับหน่วยดับเพลิงไซปรัส

3

โดรนที่บริจาคเพื่อการป้องกันและการตรวจจับไฟไหม้

1.1M €

ความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ที่ Exness มอบให้

30+

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร Exness ที่เปิดตัวไป

350

กระดานห้องเรียนที่บริจาคให้กับโรงเรียนในเซเชลส์

10

ประเทศทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ CSR ของเรา

14,000

จำนวนลิตรของน้ำดื่มฟรีที่จัดหาผ่านสถานีน้ำของเรา

การทำธุรกิจมีทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในตัวของพวกเรา

Petr Valov ประธานบริหารบริษัท

ยกระดับวิธีการเทรดของคุณ

พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าทำไมจึงต้องเลือก Exness โบรกเกอร์ที่เทรดเดอร์กว่า 800,000 รายและพาร์ทเนอร์อีก 64,000 รายไว้วางใจ