ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าที่หนึ่งของการเป็นบริษัทที่มีจริยธรรมคือการช่วยเหลือผู้อื่น เราตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติเช่นนี้ด้วยวิธีการที่มีการวางแผนอย่างจริงจังเพื่อให้ความพยายามของเราสร้างผลลัพธ์ได้อย่างเต็มที่

เราคำนึงถึงผลลัพธ์ในระยะยาว โดยเราจะใช้เทคโนโลยีและพลังอาสาสมัครของทีมงานเราอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงให้มากยิ่งขึ้น และเรากล้าที่จะออกจากกรอบความคิดเดิมๆ

เราช่วยเหลือชุมชนโดยตรงและทำงานร่วมกับองค์กรระดับรากหญ้าในท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเราให้การสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาต้องการ

สามเรื่องที่เราให้ความสำคัญคือ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และเหตุฉุกเฉิน

การทำธุรกิจมีทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในตัวของพวกเรา

Petr Valov ประธานบริหารบริษัท

เรื่องที่ให้ความสำคัญ

การศึกษา

การศึกษาเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราลงทุนในโครงการด้านการศึกษาที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นแก่โรงเรียนปฐมวัย ไปจนถึงโปรแกรมทุนการศึกษาชั้นนำ

Social Responsibility features education

สิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราต้องการรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของเรา นอกเหนือจากโครงการอื่นๆ เราได้ริเริ่มโครงการปลูกป่าซึ่งจะมีการขยายโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เรายังพิจารณารอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) และร่วมมือกับองค์การนอกภาครัฐที่เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

Social Responsibility features environment

เหตุฉุกเฉิน

การเป็นบริษัทเอกชนที่เข้าถึงได้ทั่วโลกทำให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตระดับประเทศและระดับโลก เราได้บริจาคเงินจำนวนมากเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ Covid-19 และปัจจุบันยังมีส่วนร่วมในความพยายามด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยทั่วโลก

Social Responsibility features emergencies

วิธีการช่วยเหลือของเรา

Covid-19 ได้เปลี่ยนแปลงโลกและส่งผลกระทบต่อเราทุกคน ในช่วงต้นปี 2020 เราเล็งเห็นถึงความต้องการเร่งด่วนและให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านยูโรเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดนี้ เราลงเอยด้วยการใช้เงินมากกว่าจำนวนดังกล่าวในโครงการหลักๆ ดังต่อไปนี้

  • บริจาคเครื่องช่วยหายใจ 23 เครื่องแก่ห้องไอซียูในประเทศไซปรัส โดยขนส่งอย่างเร่งด่วนทางเครื่องบินจากประเทศจีนจำนวน 14 เครื่องเมื่อต้นปี 2020

  • เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจหาเชื้อของประเทศไซปรัสด้วยการบริจาคเครื่องสกัดเชื้อสามเครื่องแก่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในประเทศ (CING) ช่วยให้ไซปรัสตอบสนองต่อการแพร่ระบาดได้รวดเร็ว

  • จัดหาหน้ากากทางการแพทย์ ชุดป้องกันเชื้อ และเครื่องมือสำหรับรถพยาบาลจำนวนมากแก่ประเทศไซปรัส โดยขนส่งมาจากจีนในช่วงเวลาวิกฤต

  • บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลรักษา Covid-19 ในประเทศไทยและเวียดนาม

  • จัดการแจกรางวัลเพื่อเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปีร่วมกับองค์กร TechIsland Cyprus และบริจาครถสามคันแก่ผู้ชนะ